Vergroot foto
Logo
Logo
Logo

Correctiepen Pritt fluid 8ml 2 stuks op blister

€ 4,14 € 5,01 incl BTW

Prijs per Blister/2 Stuk

Bestelnummer 416137

MInimum afname 1

Merk Pritt

Levertijd 1 werkdag

274

Omschrijving

 • De Pritt correctiepen (8 ml) is handig voor het corrigeren van punten, strepen en kleine oppervlakken. Dankzij de speciale formule droogt het product snel en is het super dekkend. Met de metalen punt kun je zelfs de kleinste correcties uitstekend en nauwkeurig uitvoeren.
 • Het product heeft een moderne look en past prima in een zak of etui.
 • Dit product heeft een sneldrogende formule en biedt perfecte dekking.
 • Je kunt het precies aanbrengen dankzij de metalen punt en de verpakking waarin je goed kunt knijpen.
 • Gevarenaanduiding:
 • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Aanvullende informatie;
 • EUH211 Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
 • Veiligheidsaanbeveling:
 • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261 Inademing van nevel/damp vermijden.
 • P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften.

Specificaties

Productnummer: 416137
Merk: Pritt
Voorraad:

274

Verpakt per: Blister / 1
Prijs per: Blister/2 Stuk
Kleuren: Wit

Alternatieve product

Correctiepen Pentel ZL63-W fluid 7ml

Correctiepen Pentel ZL63-W fluid 7ml

Bestelnummer: 416161

Verpakt per: Stuk

Prijs per:Stuk/7 Milliliter

op voorraad